Defileul de la Surduc

Valea Ierii formează pe ultimul ei sector, din satul Surduc până la vărsarea în Arieș, un defileu cu pereți înalți, pe care pădurea alternează cu abrupturile stâncoase, duritatea rocii obligând râul să formeze spectaculoase meandre, pe care șoseaua le urmărește în serpentine strânse. Frumoasele lunci și lipsa intervenției antropice (cu excepția șoselei și a unei cariere închise) atrag numeroși turiști ce campează pe malul râului.

Administrativ, defileul se găsește pe teritoriul comunei Iara și, la propunerea Clubului de Cicloturism ‘Napoca’, a fost declarată prin Decizia 147 / 1994 a Consiliul Județean Cluj zonă protejată de interes județean, neadmitându-se ridicarea de construcții, activități industriale poluante sau alte surse de degradare a peisajului.